Om  konsultering

Om konsultering

”Att få konsultering av Tisha gav mig en djupare förståelse för varför jag är här på jorden, vad min riktning bör vara, för att jag ska få ett så harmoniskt liv som möjligt. Det mesta jag fick besked om stämde till punkt och prickat vad min intuition har sagt mig, men som jag kan känna mig rädd att våga lita på. Tishas lugna vägledande ord berörde mig och har stärkt mitt mod. Jag är fylld med entusiam inför framtiden”.

Towe, Malmö

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube