Vem är Thomas

Jag heter Thomas Hartmann och är uppvuxen i Stockholm, men flyttade redan 1990 till Skåne, Sveriges sydligaste region. Jag har en vuxen dotter vid namn Jenny från tidigare äktenskap och är sedan 2015 gift med Carina Klemetz, född och uppvuxen på Mallorca. Vi bor i Malmö men planerar för att kunna dela vår tid mellan Sverige och våra bostäder i Spanien.

Efter min universitetsutbildning i Stockholm till samhällsplanerare, har jag tillbringat ett långt yrkesliv inom flera branscher och skaffat mig betydande kunskaper och erfarenheter av arbetslivets villkor och organisation, både för den som är anställd och för den som bedriver egen verksamhet.

Bland mina ”matnyttiga” kompetenser vill jag särskilt nämna:
• Förmågan att möta människor med kärlek och respekt – att både lyssna, se och förstå
• Insikten om betydelsen av att visa entusiasm, engagemang och att ge positiv feedback
• Konsten att planera, strukturera och kommunicera information
• Kunskapen om och erfarenheten av att effektivt använda It-teknologi för att effektisera verksamheter
• Förståelsen för att många av de största lärdomarna – både privat och i arbetslivet – skördas då vi möter motstånd

Mitt yrkesmässiga kunnande har inhämtats från många håll, där jag gärna framhåller:
• Nordiska Institutet för samhällsplanering: Projektplanering, utredningsarbete (Stockholm)
• Arbetsgivarföreningen SFO: Projektplanering, IT-samordning (Stockholm)
• Philips Datasystem: Projektledning, IT-utbildning (Stockholm)
• Esselte System/Datasoft: Projektplanering, marknadsföring (Stockholm)
• Apple Business Center/Avancera: Projektledning, försäljning (Malmö)
• Datahuset: IT-utbildning, försäljning (Kristianstad)
• LEXICON: Ledarskap, projektledning, IT-utbildning (delägare, Kristianstad, Malmö, Simrishamn)
• Affärskultur/Affärskultur IT: Projektledning, IT-utbildning, ledarskap (Kristianstad, Hässleholm)
• Kompetensförädling: IT-konsulting, ledarskap, projektledning, entreprenörskap (eget företag, Simrishamn)
• Österlen Bredband: IT-utbildning, projektledning (Simrishamn)
• Simrishamns kommun: IT-utbildning, omsorgsverksamhet (Simrishamn)
• Kooperativet Lila: Ledarskap, omsorgsverksamhet (Lund)
• Landskrona Stad: Omsorgsverksamhet (Landskrona)
• Sydassistans: Omsorgsverksamhet (Malmö)
• One2one Education: IT-konsulting, IT-utbildning, projektledning, entreprenörskap (eget företag, Malmö)
• CoachCompanion: Projektarbete, organisationsutveckling, coaching (Malmö)
• Frälsningsarmén: Projektledning, IT-ansvar, organisationsutveckling, coaching (Malmö)

Min roll och mitt uppdrag här inom Holistic Solutions är främst att, som jag själv uttryckt det på Facebook:
Träna och motivera människor i deras strävan mot ekonomisk frihet – genom att hitta, förstå och tillämpa de mest effektiva verktygen och metoderna – för att bygga och stödja alla former av affärsmöjligheter eller projektidéer som de kan bära på.

Vägen till lycka och tillfredsställelse handlar i första hand om att ha rätt ”MINDSET” – där din egen längtan, din beslutsamhet och tro på den egna förmågan – är nycklarna till framgång!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube